Witaj w NOE

Otoczenie, w którym funkcjonujemy, stale się zmienia. Im lepiej rozumiemy, jak funkcjonuje i przekształca się świat wokół, tym lepiej możemy reagować na zmiany.

Rozwój jest nieodzownym elementem naszego życia, a nauczyciele w szczególny sposób mogą obserwować zmieniający się świat – nie tylko poprzez pryzmat własnych doświadczeń, ale również w codziennych relacjach z uczniami i ich rodzicami.

Jako twórcy Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego NOE wiemy, jak ważny w życiu i pracy jest rozwój, doskonalenie swojego warsztatu zawodowego. Dlatego nasze działania skupiają się na wspieraniu nauczycieli i specjalistów działających zawodowo w obszarze edukacji.

Nasze szkolenia to najlepsza droga do zdobycia cennych i praktycznych umiejętności, wiedzy i motywacji do działania i dalszego rozwoju.

NOE skupia nauczycieli, którzy rozumieją wartość zmiany i poszukują lepszych metod pracy z uczniami, ale także czerpią ogromną satysfakcję z własnego rozwoju.

Nowa propozycja w ofercie NOE

 

Szkolenia eventowe

 

Szkoła trenerów

Konferencja NOE i PTD Wrocław 2016

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych problematyką dysleksji i innych trudności w uczeniu się zapraszamy do udziału w konferencji:

Najważniejsze, by wspierać.

Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzia pracy z uczniem

 

noe kursy

 

Pracuj skutecznie z uczniami z trudnościami w uczeniu się.

Wykorzystuj sprawdzone metody i narzędzia w pracy z uczniami z dysleksją i innymi specyficznym trudnościami w uczeniu się.

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się wymaga wiedzy i specjalnych metod, uwagi ze strony nauczyciela i umiejętności motywacji tych, którzy na co dzień zmagają się ze swoimi słabościami. Nauczyciel, wyposażony w wiedzę i narzędzia, może być doskonałym wsparciem dla ucznia z trudnościami edukacyjnymi.

Jak skutecznie pracować z uczniem z trudnościami w uczeniu się? Po jakie sprawdzone metody i narzędzia pracy warto sięgać?

 

Poznaj szczegółowy program konferencji

Moduł 1: Terapia pedagogiczna – praca z uczniem starszym

Moduł 2: Wspomaganie rozwoju umiejętności uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Moduł 3: Motywowanie do nauki uczniów z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi

Moduł 4: TIK w terapii pedagogicznej

 

Termin i miejsce szkolenia:

20 kwietnia 2016 r.

9:00 – 15:00

Wrocław, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Worcella 25-27

noe kursy

Szkolenia eventowe dla nauczycieli

Integracja zespołu, relaks, wiedza, nowe otoczenie, radość – to wszystko znajdą Państwo w naszej ofercie Autorskich szkoleń eventowych.

 

button RP oferta

 

Idea organizowania szkoleń eventowych jest odpowiedzią na potrzeby szkół i pracujących w nich nauczycieli oraz dyrektorów tych placówek. Ta formuła wyjazdowego szkolenia umożliwia przeprowadzenie merytorycznego bloku programowego i łączenia go z programem integrującym zespół.

 

button RP oferta

 

Szkolenia odbywają się w ciekawych lokalizacjach, które umożliwiają zorganizowanie nie tylko rekreacyjnej części wyjazdu, ale również pozytywnie motywują do uczestnictwa w merytorycznym szkoleniu.

 

Przykładowe szkolenie eventowe

button RP oferta

 

Informacje dodatkowe o szkoleniu

button RP oferta

 

Kursy internetowe

noe kursy

Dedykowane kursy internetowe to nasz specjalność. Wystarczy, że Państwo określą swoje potrzeby, a dostosujemy tematykę i formę kursu tak, by spełnić Twoje oczekiwania. Realizujemy szkolenia Rady Pedagogicznej, Webinary, czy specjalistyczne kursy dla wybranej grupy nauczycieli. Z nami zrealizujesz swój pomysł na kurs. Zapraszamy do współpracy.

www.kursy.operon.pl

Szkoła trenerów

Szkolisz innych? Jesteś trenerem? Potrzebujesz uprawnień do prowadzenia profesjonalnych szkoleń? Szkoła Trenerów powstała z myślą o Tobie! Zapraszamy na kursy, dzięki którym możesz przygotować się do roli Trenera, otrzymać uprawnienia lub doskonalić swój warsztat. Specjaliści Szkoły Trenerów to wykwalifikowani praktycy. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w ramach kursu uprawnia do otrzymania Certyfikatu Trenera Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego.

 

Zajęcia Szkoły Trenerów prowadzą wybitne trenerki, niezwykle cenione w świecie szkoleń trenerów: Dorota Tomaszewicz, Zofia Domaradzka-Grochowalska, Agnieszka Szwejkowska i Agnieszka Książek.

 

Poznaj nasze warsztaty i zobacz relację z Letniej Szkoły Trenerów.

 

Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się, jak inicjować prace zespołu szkoleniowego, jak efektywnie projektować szkolenia, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach, a także poznali narzędzia pracy trenera oraz doskonalili praktyczny warsztat umiejętności trenerskich.

 

Zobacz relację z Letniej Szkoły Trenerów:

 
 

LSTIIST

 

ST I stopnia button

 

ST II stopnia button

 

Karta zgłoszeniowa lidera NOE

Jesteś entuzjastą, stale się rozwijasz, potrafisz przekazywać wiedzę w atrakcyjny sposób?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań liderem NOE! Prowadź atrakcyjne szkolenia dla innych nauczycieli – w ten sposób podniesiesz swoje kwalifikacje, a jednocześnie podzielisz się z innymi swoją wiedzą.

Jako lider NOE, szkoląc innych, masz realny wpływ na rozwój edukacji w Twoim regionie.

ikona-dwonload

Jeśli jesteś zainteresowany takim rodzajem współpracy, zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia Lidera Noe i przesłanie jej na adres noe@operon.pl.

Zapotrzebowanie na szkolenie

Dysponujemy bardzo bogatą ofertą szkoleń. Naszą misją jest dostarczenie szkoleń "skrojonych na miarę" - czyli realizujących realne potrzeby nauczycieli.

ikona-dwonload

Jeśli wśród naszych propozycji nie ma tematu, który jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania, prosimy o wypełnienie formularza z informacją o rodzaju szkolenia, na jaki macie Państwo zapotrzebowanie, i przesłanie go na adres noe@operon.pl.

Regulamin NOE

Regulamin

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje.

  1. Szkolenie – szkolenie prowadzone przez Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny przy wsparciu Organizatora.
  2. Organizator – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000180755, nr NIP 9581475599, adres do korespondencji: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, nr telefonu 58 679 00 00, adres e-mail: info@operon.pl.
  3. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Usługi;
  4. Usługa – usługa polegająca na umożliwieniu wstępu i uczestnictwie w zajęciach w ramach Szkolenia.

2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Strony nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Konieczny jest dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej.

§2. Szkolenie

1. Informacje merytoryczne oraz organizacyjne dotyczące oferty Szkoleń, w tym ich terminy szczegółowy program i zakres Usługi oraz liczba dostępnych miejsc, znajdują się na stronie internetowej www.noe.operon.pl.

2. W zakres Usługi nie wchodzi zakwaterowanie Uczestnika oraz przewóz na miejsce Szkolenia.

3. Nabywca wyraża zgodę na to, że przebieg Szkolenia będzie rejestrowany w całości lub części w formie fotograficznej oraz filmowej z dźwiękiem lub bez a wypowiedzi i wizerunek Nabywcy może zostać wykorzystany przez Organizatora lub jego partnerów w materiałach związanych ze Szkoleniem, w tym materiałach promocyjnych.

§3. Rejestracja

1. Wykupienie Usługi możliwe jest poprzez rejestrację za pośrednictwem strony internetowej: www.noe.operon.pl.

2. Wykupienie Usługi możliwe jest do wyczerpania puli miejsc dla danego Szkolenia.

3. W celu rejestracji za pośrednictwem Strony Użytkownik należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptować Regulamin.

4. Nabywca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich przekazywanych danych i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania danych nieprawdziwych, zakup Usługi może zostać anulowany, co uniemożliwi jej realizację.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres email zostanie wysłana wiadomość stanowiąca potwierdzenie rejestracji. Do wiadomości e-mail załączona zostanie faktura VAT oraz plik zawierający regulamin i program Szkolenia.

6. Umowa zakupu Usługi zostaje zawarta z momentem zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Organizatora.

§4. Płatność

1. Płatność za szkolenie może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

– PRZELEWEM BANKOWYM (TRADYCYJNYM):  Uczestnik samodzielnie przelewa na konto Organizatora należną kwotę. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować. Numer, na który należy dokonać opłaty: 50 1090 1102 0000 0001 2962 6608 (Bank Zachodni WBK).

2. Podane na ceny Szkoleń zawierają podatek VAT.

§5. Uprawnienia Nabywcy

1. Nabywca może dokonać przeniesienia prawa do skorzystania z Usługi na inną osobę niż wskazana w formularzu. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

2. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie następuje poprzez przesłanie oświadczenia na podany adres Sprzedawcy. Odstąpienia można dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

3. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może składać reklamacje pod adresem noe@operon.pl . Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od jej złożenia, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Nabywcy.

4. Szczegółowy program Szkolenia może zostać zmieniony w każdym czasie, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami. O każdej zmianie Nabywca zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. W razie istotnej zmiany, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni od daty uzyskania wiadomości o zmianie.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach Szkolenia jest Organizator.

2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w celach statystycznych i marketingowych.

3. Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4. Jeżeli nie uznano reklamacji Nabywcy będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie uokik.gov.pl lub o właściwego powiatowego rzecznika praw konsumentów. Konsument może również, celem rozstrzygnięcia sporu, skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2017 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon