Letnia Szkoła Trenerów NOE – poziom zaawansowany

Trwają zapisy na kurs Letniej Szkoły Trenerów II stopnia (26-29.07; 1-4.08.2016):

Sopot – lipiec–sierpień – 8 dni szkoleniowych (zapisz się)

 

Czym jest Letnia Szkoła Trenerów?

Specjalna letnia edycja Szkoły Trenerów, która co roku odbywa się w miesiącach wakacyjnych. To intensywny 8-dniowy warsztat, realizowany w jednym cyklu.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które uczestniczyły w Szkole Trenerów NOE I stopnia lub w innych szkołach/kursach trenerskich, które swym zakresem tematycznym pokrywają się z programem Szkoły Trenerów NOE I stopnia. Program szkolenia został przygotowany z myślą o osobach poszukujących możliwości rozwijania swoich umiejętności trenerskich na poziomie zaawansowanym.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów wynosi 1950 zł (w tym podatek VAT). Istnieje możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

Cena obejmuje:

– uczestnictwo w szkoleniu

– materiały szkoleniowe

– poczęstunek i serwis kawowy w czasie szkolenia

 

Informacje ogólne o szkoleniu

Czas trwania szkolenia: 64 godziny dydaktyczne warsztatu.
Zakres tematyczny został podzielony na 8 dni szkoleniowych według harmonogramu:

28-29 lipca 2016 r. Zjazd I

30-31 lipca 2016 r. Zjazd II

3-4 sierpnia 2016 r. Zjazd III

5-6 sierpnia 2016 r. Zjazd IV

Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu w ramach kursu potwierdzone jest Certyfikatem Trenerskim II Stopnia.

Wymagania niezbędne do uzyskania Certyfikatu Trenera I Stopnia:

– zaliczenie egzaminu (zgodnie z wymogami Krajowej Ramy Kwalifikacji)

– 80% obecności na zajęciach

– wykonanie zadań grupowych lub indywidualnych w trakcie zjazdów

– wykonanie mini zadań wdrożeniowych pomiędzy zjazdami szkoleniowymi

– wykonanie zadań dodatkowych wynikających z nieobecności (ustalenie z trenerem prowadzącym oraz złożenie w ustalonym terminie).

 

Program Szkoły Trenerów I Stopnia

Zjazd I: NARZĘDZIOWNIA TRENERA część 1 

Dzięki uczestnictwu w I zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • wzmocnią kompetencje w zakresie wykorzystania cyklu Kolba w pracy trenera;
 • poznają i będą potrafili zastosować w praktyce sposoby na uatrakcyjnienie wykładu;
 • poznają i będą potrafili zastosować w praktyce nietypowe akcesoria;
 • poznają zasady projektowania gier szkoleniowych oraz studium przypadku w pracy z grupą;
 • wzmocnią umiejętności autoprezentacji.

 

Dzień 1: W kuferku trenera

 1. Jak przygotować wykład aktywizujący odbiorców
 2. „Przyprawy trenerskie” – praca metaforą, filmem, cytatem i przykładem
 3. Wykorzystanie studium przypadku w pracy z grupą

Dzień 2: Rola procesu grupowego w życiu grupy i w pracy trenera 

 1. Ćwiczenia praktyczne oparte na cyklu Kolba
 2. Kreatywność w pracy trenera – „gadżetomania”
 3. Wykorzystanie gier w pracy z grupą

 

Zjazd II: NARZĘDZIOWNIA TRENERA część 2  

Dzięki uczestnictwu w II zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • wzmocnią kompetencje w zakresie wykorzystania cyklu Kolba w pracy trenera;
 • poznają i będą potrafili zastosować w praktyce pomoce wizualne, w tym m.in.: plakat z informacją, prezentacje PowerPoint;
 • poznają zasady planowania i przeprowadzania ewaluacji opartej na modelu Kirkpatricka;
 • wzmocnią umiejętności autoprezentacji.

 

Dzień 1: Warsztaty wizualne

 1. Ćwiczenia praktyczne oparte na cyklu Kolba
 2. Pomoce wizualne w pracy trenera

Dzień 2: Narzędzia wspierające postępy edukacyjne uczestników szkoleń oparte na modelu Kirkpatricka

 1. Badanie satysfakcji, np.: ewaluacyjne metody alternatywne, ankieta badająca satysfakcję
 2. Badanie przyrostu wiedzy, np.: pretest i posttest
 3. Badanie zmian w zachowaniu, np.: obserwacja i ocena koleżeńska, spacer edukacyjny, kręgi refleksyjne, wywiady
 4. Badanie zmian w organizacji

Zjazd III: TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE 

Dzięki uczestnictwu w III zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • poznają istotę zachowań asertywnych;
 • będą potrafili diagnozować i reagować na sytuacje trudne w pracy z grupą szkoleniową;
 • będą potrafili stosować w praktyce interwencje trenerskie oparte na umiejętnościach komunikacji asertywnej;
 • pogłębią samowiedzę w zakresie własnych przekonań i nawykowych postaw.

 

Dzień 1: Trening asertywności

 1. Fundamenty asertywności
 2. Asertywny monolog wewnętrzny
 3. Zachowania asertywne – warsztat praktyczny:
 • wyrażanie własnych opinii i przekonań
 • reagowanie na krytykę i atak
 • asertywne prośby
 • asertywna odmowa

Dzień 2: Interwencje trenerskie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

 1. Case study – interwencje trenerskie oparte na komunikacie asertywnym
 2. Wewnętrzne przeszkody w przyjmowaniu postawy człowieka asertywnego (dorosłego)
 3. Asertywność w kontakcie z samym sobą

 

Zjazd IV: ROZWÓJ OSOBISTY TRENERA 

Dzięki uczestnictwu w IV zjeździe Szkoły Trenerów NOE – poziom zaawansowany uczestnicy:

 • pogłębią samoświadomość w obszarze własnych kompetencji trenerskich;
 • zaplanują ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;
 • wezmą udział w sesji superwizji.

Dzień 1: Higiena psychiczna w zawodzie trenera

 1. Pokusy w zawodzie trenera – kodeks etyczny
 2. Radzenie sobie z ekspozycją społeczną i oceną
 3. Superwizja – warsztat praktyczny

Dzień 2: Planowanie rozwoju osobistego

 1. Mapa zasobów trenerskich uczestników
 2. Wizja siebie za 5 lat – praca z dysocjacją i asocjacją
 3. Budowanie planu dalszego rozwoju.
 4. Open space podsumowujący udział w szkole trenerów NOE
 5. Domknięcie emocjonalne

Ważne:

Ważne informacje:

Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć sytuacji szkoleniowej w praktyce, będą również uczestniczyć w pokazach innych osób, przez co zbudują bank narzędzi trenerskich do wykorzystania podczas własnych szkoleń.

 


 

Szkolenia poprowadzą:

Dorota Tomaszewicz

Agnieszka Szwejkowska

Zofia Domaradzka-Grochowalska

Agnieszka Książek

Copyright © 2017 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon